GEOINTER s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Poštovní spojení: P.O. BOX 21,  Pošta 616  Petřiny,  162 00  Praha 6  telefon: 220 612 420,  fax: 220 612 420,
E-mail: geointer@tiscali.cz
ATLASY
MINIATLAS SVĚTA
Miniatlas světa je nenáročná publikace.
Na 34 stranách představuje fyzické a politické mapy světadílů, fyzickou a administrativní mapu České republiky se základními statistickými údaji. Součástí publikace je abecední registr 227 států světa a závislých území s vlajkou a následnými základními ukazateli : rozloha, počet obyvatel, národnostní složení, úřední jazyk, hlavní město a jména.

Miniatlas světa, formát: 13x19,5 cm, 34 stran

ZEMĚPISNÉ  SEŠITY
ZEMĚPISNÝ SEŠIT PRO 6. ROČNÍK ZŠ
ZEMĚPISNÝ SEŠIT PRO 7. ROČNÍK ZŠ
ZEMĚPISNÝ SEŠIT PRO 8. ROČNÍK ZŠ
ZEMĚPISNÝ SEŠIT PRO 9. ROČNÍK ZŠ
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZŠ 6. - 9. ROČNÍK  (jen pro učitele - školy)
Zeměpisné sešity pro 6.,7., 8. a 9. ročník ZŠ.
Formát 160 x 223 mm, počet stran: 74.
Barevná obálka s motivem příslušných fyzicko-geografických a nebo politických map, uvnitř černá a modrá barva.
Autoři: RNDr. Josef Herink, RNDr. Ladislav Tolmáči a Mgr. Miloš Turek.

Zeměpisné sešity představují ucelenou sérii nových progresivních učebních pomůcek, jejichž cílem je hravou formou zpřístupnit žákům 2. stupně ZŠ učivo zeměpisu a tím přispět ke zkvalitnění pedagogického procesu. Autoři publikací jsou uznávaní odborníci z oblasti metodiky a praxe vyučování tohoto zajímavého předmětu.
Učební pomůcky vytvořené touto progresivní formou našimi spolupracovníky si získaly velikou oblibu mezi učiteli a žáky v Maďarsku a na Slovensku, kde se již staly nedílnou součástí vyučování zeměpisu.

Progresivita těchto učebních pomůcek spočívá v jejich následujících vlastnostech:

 • Integrují v sobě dosud používané pracovní a poznámkové sešity, tzn., že žák již nepotřebuje při vyučování další sešit. Jsou řešené výpravnou grafikou, doplněné nespočetnými slepými a tematickými mapami i dalšími prvky souvisejícími s probíraným učivem.

 • K probírané tematice jsou v sešitech zpracované různé úlohy a zadání pro žáka, klíčová slova a obsahový standart, které mu pomáhají fixovat důležité skutečnosti.

 • Nechybí ani úsměvné prvky (vtipný úsměvný zeměpis), kreslené vtipy, řešení různých rébusů a hlavolamů (některé prolínají sešitem od začátku až do konce školního roku).

 • Různé doplňovačky, vymalovávání a dokreslování podporují tvořivost žáků a z tohoto důvodu uvede každý žák na titulní straně své jméno jako "autor". Jednotlivé vypracované sešity se stávají na konci školního roku individuálními "uměleckými díly", které zůstávají žákovi jako milá památka na čas strávený ve školních lavicích.

 • Série zeměpisných sešitů má v neposlední řadě pomoci i učiteli a proto je doplněná metodickou příručkou, v které najde řešení jednotlivých zadání a i další metodické poznámky, komentáře a doporučení.

 • SEŠITY - Fyzika
  FYZIKA -  SEŠIT PRO 6. ROČNÍK ZŠ
  FYZIKA -  SEŠIT PRO 7. ROČNÍK ZŠ
  FYZIKA -  SEŠIT PRO 8. ROČNÍK ZŠ
  Sešity fyziky pro 6. až 9. ročník, 72 stran
  Autoři: Elena Rástoci, Tatiana Haidúková, Wanda Gonzúrová

  Sešity z fyziky (stejně tak jako Zeměpisné sešity) představují první část ucelené série nových progresivních učebních pomůcek, jejichž cílem je hravou formou zpřístupnit řákům 2. stupně ZŠ učivo fyziky a tím přispět ke zkvalitnění pedagogického procesu. Autoři publikací jsou uznávaní odborníci z oblasti metodiky a praxe vyučování tohoto zajímavého předmětu.

  Progresivita těchto učebních pomůcek spočívá v jejich vlastnostech (viz Zeměpisné sešity).


  SEŠIT -  BIOLOGIE
  BIOLOGIE - SEŠIT PRO 8. ROČNÍK ZŠ
  Sešity biologie pro 8. ročník ZŠ
  Formát 160 x 223 mm
  počet stran: 74
  Barevná obálka, uvnitř černá a modrá barva
  Autoři: Katarína Čumová, Ida Hantabálová, Dr. Štěpánka Martínková

  Sešit biologie pro 8. ročník (stejně tak jako Zeměpisné sešity a sešity z fyziky ) patří k novým progresivním pomůckám, jejichž cílem je hravou formou zpřístupnit žákům 2. stupně ZŠ učivo biologie a tím přispět ke zkvalitnění pedagogického procesu. Autoři publikací jsou uznávaní odborníci z oblasti metodiky a praxe vyučování tohoto zajímavého předmětu.  úvod      publikace      připravujeme      ceník     objednávky      obch.manažeři      nabízíme práci     

  stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800 x 600